Skip til hoved indholdet

Bestyrelsen for Nivågård Børnehave består af 5 medlemmer. Herudover er der 2 personalerepræsentanter valgt af personalegruppen. 

Bestyrelsen tager sig af den overordnede drift og har et tilsynsansvar. Ment på den måde, at bestyrelsen skal medvirke til, at børnehaven overholder gældende love og regler. 

Bestyrelsen holder møder fire - fem gange årligt afhængigt af behovet. 
Nyvalg af forældrerepræsentanter finder sted hvert forår på forældremødet. 
Til Bestyrelsen valgtes på sidste forældremøde i Maj 2022
Bestyrelsen består af:

Formand: 
Christina Grant Rødkær (mor til Valdemar)
Næstformand:
Sisse Marie Kromann (mor til Anker)
Bestyrelse:
Maria Karen Rom Lucas (mor til Allegra)

Amanda Glob Nielsen (mor til Balder)

Mette Edelsten Starcke (mor til Aya og Nanna)

Personalerepræsentanter:
Lene Sommer
Gert Jørgensen

Det er ikke kun forældrerepræsentanterne i bestyrelsen, der er engageret i børne­­haven. Nivågård Børnehave har gennem alle årene nydt godt af et stærkt forældre­enga­gement. Dette engagement er ikke mindst kommet til udtryk ved et genta­gent massivt fremmøde i forbindelse med arbejdslørdag og vores sommerfest. 

Det betyder utroligt meget for hverdagen i børnehaven, at personalet har en nær kontakt til forældrene og et godt samarbejde. Det håber vi, at vi i fællesskab fortsat kan bygge på til gavn for børnene.

ny