Skip til hoved indholdet
Leg

Vi mener, at børn erobrer omverdenen gennem leg. Når børn udforsker og forsøger at forstå sig selv og deres omverden, foregår det som regel gennem leg. Det er således næsten umuligt at skille legen og læring. I legen udforsker børn deres omverden, bearbejder indtryk og erfaringer og kommunikerer med andre. I legen opdager børn samtidig deres evner og interesser. Gennem legen udvikles børn socialt, følelsesmæssigt, motorisk, intellektuelt og sprogligt. Leg og spontan udfoldelse bør således betragtes som en betydningsfuld dimension i al læring.

Legen er et frirum for barnet, hvor det kan eksperimentere og fantasere og bearbejde stort og småt. Det får herigennem mulighed for at fastholde og bearbejde virkelige hændelser, at afreagere følelsesmæssige belastninger, eksperimentere med forskellige rolleidentiteter og i samspillet med andre børn udvikle social kompetence og forståelse for sig selv og verden.

Med legens centrale betydning for børns udvikling i vores bevidsthed, vælger vi at sætte fokus på at skabe tid og rum for, at børnene selv kan disponere over legen. Rent praktisk kan vi fx strukturere dagen, således at nogle børn er ude og andre inde, eller vi kan vælge at aldersopdele børnene. Derved kan børnene lege uforstyrret og skabe/styrke relationerne mellem hinanden.

Når børnenes samspil, leg og relationer er i fokus, er vores rolle som voksne at ”gå bagved” børnene. Det betyder, at vi rent fysisk holder os observerende i baggrunden, men at vi altid står til rådighed for børnene og støtter dem i konflikter, og ligeledes vejleder og inspirerer til at udvikle den gode leg og holde den i gang.

 

ny